Co to są koszty eksploatacyjne mieszkania? Jak rozliczać opłaty eksploatacyjne wynajmowanej nieruchomości?

W przypadku wynajmowania mieszkania mamy do czynienia z trzema rodzajami opłat, których wyraźne rozdzielenie powinno być nieodzownym elementem każdej umowy najmu i każdego efektywnego zarządzania najmem.

Te opłaty to:

 • Czynsz najmu – który stanowi nasz realny dochód z nieruchomości;
 • Opłaty eksploatacyjne – bardzo często rozumiane jako „czynsz  administracyjny”, czyli wszelkie opłaty stałe jakie uiszcza się do  spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej;
 • Koszty zużycia mediów – których wysokość jest ściśle uzależniona od gospodarki jaką prowadzi Najemca.

Czynsz najmu ustalany jest w drodze negocjacji pomiędzy stronami umowy, wysokość zaliczek eksploatacyjnych wynika z informacji od administracji, która określa je m. in. na podstawie podanych przez Właściciela parametrów takich jak liczba osób na stałe zamieszkująca w lokalu.

Ważnym elementem skutecznego zarządzania najmem mieszkań są koszty zużycia mediów jakie właściciele wynajmowanych nieruchomości powinni regularnie rozliczać z najemcami na podstawie danych początkowych z protokołu zdawczo-odbiorczego.

Są to w szczególności:

 • Energia elektryczna [kWh] - należy pamiętać, że płacimy za każdą kWh oraz za dystrybucję en. elektrycznej;
 • Gaz [m3] – każdy m3 oraz opłata za dystrybucję;
 • Woda ciepła i zimna [m3] – rozliczana z reguły za każdy zużyty m3;
 • Ogrzewanie [GJ];
 • Wywóz śmieci;
 • Internet, telewizja, telefon – wg indywidualnych ustaleń.

Z doświadczenia Fiesta Zarządzanie Najmem wynika że dla pozycji ostatniej czyli internetu, telewizji oraz telefonu najlepszym rozwiązaniem jest sytuacja w której to najemca sam podpisuje umowę o dostarczanie usług teleinformatycznych i w związku z tym to na nim będzie ciążył obowiązek rozliczania i przestrzegania umowy. Wystarczy do tego odpowiedni zapis w umowie najmu. Umowy z dostawcami usług internet/tv/telefon przypisywane są do konkretnej osoby, a nie nieruchomości. Tego typu rozwiązanie pociąga za sobą obopólne korzyści. Właściciel nie musi poświęcać czasu na kolejną „papierkową robotę” i nie zaciąga dodatkowych zobowiązań, zaś Najemca może wybrać ofertę dokładnie dopasowaną do swoich potrzeb (ilość kanałów tv, szybkość internetu, itd.).

W przypadku rozliczania pozostałych opłat dodatkowych pojawia się pewien problem. Na przykład nie da się przewidzieć konkretnego zużycia wody przez najemcę i w związku z tym nie jesteśmy w stanie doliczyć stałej kwoty do opłat miesięcznych. W chwili obecnej na rynku daje się zaobserwować kilka możliwych rozstrzygnięć dla tego zagadnienia:

 • Przerzucenie opłacania wszelkich rachunków na najemcę, co według Fiesta Zarządzanie Najmem wiąże się to z niepotrzebnym ryzykiem, które i tak sprowadzi się do konieczności sprawowania  kontroli nad płatnościami;
 • Opłacanie rachunków przez wynajmującego i późniejsze egzekwowanie zwrotu poniesionych kosztów na podstawie przedstawionych dokumentów;
 • I wersja preferowana przez Fiesta Zarządzanie Najmem czyli pobieranie comiesięcznej zaliczki na media i opłacanie rachunków przez właściciela lub firmę zarządzającą. Opcja ta co prawda wymaga poświęcenia czasu na dokonywanie rozliczeń wg realnego zużycia mediów, ale zapewnia stałą i pełną kontrolę nad rozliczeniami z dostawcami usług oraz eliminuje konieczność kredytowania kosztów zużycia mediów przez najemce. Po kilku miesiącach najmu jesteśmy w stanie zaktualizować kwotę zaliczki na podstawie  faktycznego zużycia mediów.

Należy pamiętać także o tym, że do kosztów eksploatacji zaliczamy wszelkie usterki spowodowane przez najemców. Jeśli w trakcie użytkowania nieruchomości przez lokatora pojawią się koszty związane z np. wymianą przepalonej żarówki, zużytej uszczelki czy pękniętym kloszem w lampie to obciążają one najemcę.

Bardzo ważne jest zawarcie w umowie najmu mieszkania zapisu jasno oddzielającego czynsz najmu (czyli przychód wynajmującego) od pozostałych opłat wynikających z eksploatacji. Takie rozgraniczenie opłat powinno zapewnić nam stabilny i bezpieczny przebieg najmu.

Stronę wyszukiwano po słowach:

koszty eksploatacyjne, opłaty eksploatacyjne, koszty eksploatacji, koszty eksploatacyjne mieszkania, opłaty eksploatacyjne co to, koszty eksploatacji mieszkania, czynsz najmu a opłaty eksploatacyjne, eksploatacja mieszkania. opłaty eksploatacyjne definicja, opłaty eksploatacyjne za mieszkanie, koszty eksploatacji nieruchomości definicja, co to są koszty eksploatacyjne, co to są opłaty eksploatacyjne, opłaty eksploatacyjne w umowie najmu, opłata eksploatacyjna definicja, eksploatacja lokalu co to jest, koszty eksploatacji co to jest, oplaty eksploatacyjne.