Czym są referencje najemcy? Jakie informacje powinien zawierać list referencyjny?

Referencje od poprzedniego wynajmującego są jednym z kluczowych elementów procesu oceny wiarygodności ewentualnego najemcy zarówno dla firm zajmujących się profesjonalnym zarządzaniem najmem, jak i dla Ciebie.

Z kolei dla osoby szukającej mieszkania na wynajem są argumentem przemawiającym za tym, że to właśnie z nią warto podpisać umowę najmu.

Jakie informacje powinien zawierać list referencyjny?

Kontakt z poprzednim wynajmującym

Podstawową informacją, która powinna znaleźć się w liście referencyjnym są dane kontaktowe do poprzedniego wynajmującego. Kiedy otrzymasz referencje na piśmie, przedstaw jasno kandydatom, że chcesz się osobiście skontaktować z poprzednim wynajmującym. W przypadku, gdy potencjalni najemcy chcą wynająć mieszkanie po raz pierwszy i nie posiadają referencji, powinieneś poprosić ich o kontakt do przełożonego bądź przyjaciela czy członka rodziny – do kogoś kto będzie mógł zaświadczyć, że są to osoby godne zaufania. Pamiętaj także, aby dać im możliwość uprzedzenia tej osoby odpowiednio wcześniej o możliwości kontaktu z Twojej strony. Przed wykonaniem telefonu wyślij do niej e-mail w celu ustalenia odpowiedniej daty i godziny, kiedy będzie ona dostępna i będzie mogła z Tobą wyczerpująco porozmawiać. Dla ułatwienia przygotuj wcześniej listę pytań, które chcesz zadać, aby w czasie rozmowy nie zapomnieć o jakiejś istotnej kwestii. W przypadku, gdy to ty wystawiasz referencje swoim najemcą, bierz pod uwagę, że osoba, która będzie chciała wynająć im mieszkanie w przyszłości, skontaktuje się z tobą, by poznać twoją opinię na ich temat.

O co należy zapytać, jeśli otrzymałeś kontakt do poprzedniego wynajmującego?

Czy wszystkie należności były regulowane terminowo?

Najemca zalegający z płatnościami jest jednym z najdotkliwszych problemów, jakich chce uniknąć każdy wynajmujący. Przelewy realizowane terminowo czynią zarządzanie najmem o wiele przyjemniejszym procesem. Opóźnione płatności są także stratą czasu, który zmuszony jesteś poświęcić, żeby wysyłać najemcy przypomnienia, czy też skontaktować się z nim osobiście. Dla osób chcących od samego początku uniknąć tego typu problemów idealnym rozwiązaniem jest powierzenie swojego mieszkania lub innej nieruchomości specjalistom z zakresu zarządzania najmem. W Fiesta Zarządzanie Najmem, po podpisaniu stosownej umowy, bierzemy na siebie cały proces rozliczeń z najemcami i weryfikację ich terminowość. Pamiętaj, by zawsze zapytać o to, czy twój kandydat na najemcę rzetelnie wywiązywał się ze zobowiązań finansowych. Nie zapomnij o umieszczeniu tej informacji w liście referencyjnym, który sam będziesz wystawiał swojemu najemcy.

Czy najemca dobrze dbał o poprzednią nieruchomość?

Naszym zadaniem jest znalezienie najemcy, który nie tylko będzie mieszkał w Twojej nieruchomości, ale także takiego, który będzie się nią odpowiednio opiekował. Pewne oznaki użytkowania, jak chociażby zabrudzone ściany czy niewielkie rysy na meblach w sposób naturalny wynikają z codziennego użytkowania. Sporządzając każdorazowo protokół zdawczo-odbiorczy dbamy o precyzyjną weryfikację stanu utrzymania mieszkania przez najemcę. Praktykujemy także okresowe przeglądy mieszkań dbając o to, by mieszkanie było do nich zawsze odpowiednio przygotowane pod kątem czystości i ogólnego porządku. Nie zapomnij, aby w liście referencyjnym umieścić informację o tym, jak twój najemca dbał o użytkowane mieszkanie. Sam także koniecznie uzyskaj taką informację od poprzedniego wynajmującego.

Czy komunikacja z najemcą nie stanowiła problemu?

W trakcie trwania umowy najmu pojawia się potrzeba kontaktu z najemcą. Odczyty liczników, przeglądy instalacji czy wizyta hydraulika. W Fiesta Zarządzanie Najmem jesteśmy odpowiedzialni za całość komunikacji z najemcą. Dzięki temu możemy precyzyjnie powiedzieć, czy zawsze szybko i sprawnie odpowiadał on na kontakt z naszej strony. Taką samą informację powinny zawierać wystawione przez ciebie referencję. W przypadku, kiedy to ty odbierasz od potencjalnego najemcy list referencyjny, nie zapomnij dowiedzieć się od poprzedniego wynajmującego, czy bieżąca komunikacja z najemcą nie stanowiła problemu.

Czy nie było skarg na zachowanie najemców?

Terminowe regulowanie płatności nie zawsze oznacza brak jakichkolwiek problemów z najemcą. Staramy się zawsze dokonywać rzetelnej selekcji potencjalnych najemców, dlatego ewentualne skargi sąsiadów, nieprzestrzeganie regulaminu najmu czy po prostu niestosowne zachowanie są dla nas jasnym sygnałem, by taki najemca nie otrzymał od nas pozytywnych referencji. Pamiętaj, aby napisać o tym, czy Twój najemca stosował się do ogólnych zasad dobrosąsiedzkiego współżycia, a kiedy to ty szukasz najemcy - by upewnić się, czy stosował się on do ogólnie uznanych zasad współżycia społecznego.

Która ze stron wypowiedziała obecną umowę?

Jeśli umowę wypowiedział wynajmujący, zapewne miał ku temu ważne powody. Nikt przecież świadomie nie chce rezygnować z zyskownej inwestycji i narażać się na ryzyko pustostanów. Oczywiście, możliwe jest, że z jakiś względów, właściciel nie chciał już dalej zajmować się wynajmem, planuje sprzedać nieruchomość lub sam w niej zamieszkać. Dobrze byłoby zatem poznać prawdziwe powody rozwiązania umowy. Możliwe także, że to najemcy postanowili nie przedłużać umowy. Nie ma w tym oczywiście nic wyjątkowego czy złego. W Fiesta Zarządzanie Najmem dzięki rygorystycznym standardom nie dopuszczamy do sytuacji, w których najemcy zerwaliby umowę przed upływem okresu na jaki została zawarta nie stosując się do zasad wyszczególnionych w umowie najmu. Dbamy o to, by każda ze stron poważnie podchodziła do podjętych zobowiązań. W liście referencyjnym opisz zawsze z jakich powodów została rozwiązana umowa najmu oraz która ze stron zdecydowała o jej wypowiedzeniu. Taką samą informację powinny zawierać referencje, które otrzymasz.

Czy w mieszkaniu nie pomieszkiwały inne osoby bez umowy?

Odwiedziny gości czy rodziny są naturalne. Podobnie jak fakt, że od czasu do czasu, zostaną oni na jedną czy kilka nocy. Problem pojawiłby się wówczas, gdy razem z najemcą zaczęłaby pomieszkiwać osoba, która nie podpisała z nami umowy najmu. Oczywiście, najemca może podjąć decyzję o wspólnym zamieszkaniu z drugą osobą, ale w takiej sytuacji jego obowiązkiem jest poinformowanie nas o tym i otrzymanie zgody. Ponadto zawsze wiąże się to z ponownym przeprowadzeniem procesu weryfikacji dodatkowego najemcy i aneksowaniem umowy najmu. Twój list referencyjny powinien zawierać informację mówiącą o tym, czy w mieszkaniu nie pomieszkiwały nieuwzględnione w umowie najmu osoby. Gdy otrzymasz referencje od potencjalnego najemcy, upewnij się, że zawierają one taką samą informację.

Czy wynajęlibyśmy mieszkanie tym najemcom jeszcze raz?

To pytanie pozwala i nam, i Tobie na poznanie ogólnych spostrzeżeń i ewentualnych uwag poprzedniego wynajmującego na temat najemców. Zakładamy, że dobrze uzasadniona informacja, że najemcy są naprawdę fajnymi ludźmi, może być równie ważna jak odpowiedź na którekolwiek z powyższych pytań.

Podsumowanie

Zawsze zachęcamy do weryfikacji otrzymanych referencji. Zasięgnięcie dodatkowych informacji i opinii o potencjalnym najemcy może znacząco ułatwić Ci podjęcie decyzji o wynajęciu mieszkania. Sam, na podstawie jednego czy dwóch spotkań, nie jesteś w stanie dowiedzieć się o potencjalnych najemcach tyle, ile wiemy o nich my z uwagi na wieloletnią niekiedy współpracę. Już na etapie selekcji najemców poświęcamy nasz czas na rzetelny dobór najemców, by uniknąć przykrych niespodzianek już po podpisaniu umowy najmu. Najemca, który posiada referencje jest zawsze wiarygodniejszym partnerem do rozmowy o najmie. Wiarygodne referencje wystawiane najemcom to element porządkujący rynek najmu, co znacząco zwiększający jego bezpieczeństwo.

W Fiesta Zarządzanie Najmem wystawiamy naszym najemcą referencje, do czego zachęcamy i namawiamy każdego, kto wynajmował bądź wynajmuje swoje mieszkanie.