Kim jest wynajmujący?

Wynajmujący to właściciel nieruchomości, będący stroną w umowie najmu. Przy podpisywaniu umowy najmu, wynajmujący musi wykazać się tytułem prawnym do nieruchomości będącej przedmiotem najmu, czyli dokumentami stwierdzającymi że w/w nieruchomość jest jego własnością. Takimi dokumentami są m.in.: tytuł własności w formie aktu notarialnego, przydział spółdzielczo-własnościowego prawa do lokalu, postanowienie sądu o nabyciu spadku czy też protokół dziedziczenia. Podpisanie umowy najmu z wynajmującym nie dysponującym takimi dokumentami może być niebezpieczne i w konsekwencji narazić najemców na poważne kłopoty.