Obowiązek przekazania świadectwa charakterystyki energetycznej

Szanowni Państwo,

w dniu 28 kwietnia 2023 roku wchodzi w życie zmiana przepisów ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, która nakłada na wynajmujących (właścicieli) mieszkań obowiązek przekazania najemcom świadectwa charakterystyki energetycznej.

Świadectwo charakterystyki energetycznej musi być przekazane najemcy przy podpisaniu każdej umowy najmu i aneksu zmieniającego warunki umowy najmu. Informacje o sporządzeniu świadectwa muszą być także zawarte w ogłoszeniach najmu. Nie przekazanie świadectwa charakterystyki energetycznej zagrożone jest sankcją w postaci kary grzywny do 5000 zł.

W związku z tym zwracamy się do Państwa z prośbą o pilne przekazanie nam świadectwa charakterystyki energetycznej, jeżeli są Państwo w posiadaniu takiego dokumentu lub zlecenie wykonania świadectwa charakterystyki energetycznej i przesłanie go do nas na adres email: bok@fiestazn.pl lub o przesłanie pocztą na adres: Fiesta ZN Sp zoo, ul. Miodowa 1, 00-080 Warszawa.

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne przez 10 lat od dnia jego sporządzenia.

Informujemy, że istnieje możliwość zlecenia wykonania takiego świadectwa przez Fiesta Zarządzanie Najmem. Współpracujemy z firmami wystawiającymi odpowiednie świadectwa charakterystyki energetycznej.

Jednorazowy koszt sporządzenia świadectwa związany jest z wynagrodzeniem na rzecz Fiesta ZN sp. z o.o. w wysokości 50zł plus koszt świadectwa zależny od wielkości lokalu, rodzaju budynku i lokalizacji.

Prosimy o niezwłoczne przesłanie informacji o zleceniu wykonania świadectwa charakterystyki energetycznej przez Fiesta ZN sp. z o.o. lub przesłanie posiadanego dokumentu świadectwa.