Termin płatności – jak go ustalić?

Termin płatności – jak go ustalić?

Termin płatności czynszu i zaliczek na poczet opłat eksploatacyjnych powinien uwzględniać oczekiwania i możliwości obu stron umowy najmu. Wynajmujący musi mieć możliwość wniesienia opłat administracyjnych i eksploatacyjnych w terminach wymaganych...