Protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania

Protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania  jest dokumentem niezbędnym w przypadku przekazywania mieszkania, zarówno w sytuacji kupna-sprzedaży jak i wynajmu lokalu. Obowiązek sporządzenia protokołu wynika także z Ustawy o Ochronie Praw Lokatorów ( Rozdział 2 – Prawa i obowiązki właścicieli i lokatorów – Art. 6c). Dokument zabezpiecza w równym stopniu interesy obu stron.

Kiedy i po co sporządzamy protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania?

Protokół sporządzamy w celu uniknięcia ewentualnych nieporozumień powstających czasem przy rozwiązywaniu umowy najmu, a dotyczących wyposażenia i stanu mieszkania w momencie, gdy obieramy lokal od Najemcy. Niestety zdarza się, że w przypadku źle sporządzonego protokołu (tym bardziej w przypadku jego braku) nie jesteśmy w stanie rozstrzygnąć sporu z  najemcą, czy ściany były białe, ponieważ ich stan w protokole określiliśmy jako “dobry” lub że najemca zwraca nam coś innego niż nasze cztery dizajnerskie krzesła z obiciem z plamoodpornej tkaniny, ponieważ w protokole zapisaliśmy po prostu “cztery krzesła” Trzeba pamiętać że dobrze sporządzony protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania będzie w takich przypadkach chronił obie strony!

Z w/w wymienionych powodów powinno się sporządzić  szczegółowy opis każdej pozycji i poprzeć go dokumentacją fotograficzną. Dokładny opis wszystkich pozycji w połączeniu z rzetelnie wykonanymi zdjęciami stanowić będzie mocny argument na wypadek sporów i wątpliwości.

Wcześniej przygotowany protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania uzupełniamy o uwagi i podpisujemy tylko i wyłącznie w chwili przekazywania lokalu. Nie robimy tego ani kilka dni po przekazaniu kluczy, ani kilka dni wcześniej. W chwili przejęcia kluczy od wynajmującego osobą odpowiedzialną za wynajmowaną nieruchomość staje się najemca. W ten sposób protokół znacznie przyczynia się do większej troski o mieszkanie ze strony najemcy i jego świadomości za co dokładnie bierze odpowiedzialność.

Co powinien zawierać prawidłowo sporządzony protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania?

  • Informacje o stronach umowy – kto przekazuje, a kto odbiera lokal;
  • Datę przekazania lokalu;
  • Stan liczników na dzień przekazania. (Należy spisać także numery liczników i określić ich położenie.);
  • Szczegółowy wykaz przekazywanych kluczy, pilotów, kart wejściowych, kod wejściowy do budynku itd.;
  • Dokładny opis stanu technicznego – ściany, sufity, podłogi, okna, drzwi, itd.;
  • Rzetelną listę wyposażenia wraz z opisem.

Nieodzownym załącznikiem każdego protokołu powinna być dokumentacja fotograficzna.

Jak sporządzić dokumentację fotograficzną?

Dokumentację fotograficzną najlepiej sporządzić wcześniej niż w dniu przekazania lokalu. Pozwoli to wykonać ją odpowiednio szczegółowo, bez zbędnego pośpiechu. Dodatkowe zdjęcia uwzględniające uwagi Najemcy można zrobić w trakcie przekazywania lokalu.

Dokumentacja fotograficzna powinna zawierać:

  • Zdjęcia poglądowe – przedstawiające całość pomieszczenia lub jego większą część. Wskazują one rozmieszczenie wyposażenia w pomieszczeniach, szczególnie dla elementów zamocowanych na stałe jak półki czy telewizor.
  • Zdjęcia szczegółowe przedstawiające każdy element wyposażenia z osobna, np. wcześniej wspomniane krzesła, telewizor. Zalecamy także, aby zdjęcia np. szafek kuchennych zrobić z zewnątrz, ale także i wewnątrz. Dokładnie  fotografujemy także każdy element, co do którego uwagę zamieściliśmy w tekście protokołu, np.: “Pęknięta płytka w obudowie wanny”, “Mocno zabrudzona ściana przy wejściu do mieszkania”. Bez odpowiednich zdjęć nie będziemy w stanie dokładnie zilustrować defektu.
  • Dodatkowo można dodać zdjęcia stanu liczników.

Na końcu protokołu warto zawrzeć punkt dotyczący Ustaleń dokonanych w dniu przekazania oraz w dniu odbioru mieszkania. Może się tu znaleźć adnotacja o tym, że przekazywane mieszkanie jest posprzątane i w takim samym stanie powinno zostać zwrócone.

Prawidłowo sporządzony protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania zawierający szczegółowe dane i dokumentację fotograficzną znacznie zmniejsza możliwość powstawania sporów przy odbiorze/przekazywaniu nieruchomości.

Protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania - wzór do pobrania w formatach PDF / DOC

Stronę wyszukiwano po słowach:

protokół zdawczo odbiorczy mieszkania, protokół zdawczo odbiorczy mieszkania wzór, protokół zdawczo odbiorczy przy kupnie mieszkania doc, protokół zdawczo odbiorczy mieszkania wzór doc, protokół zdawczo odbiorczy mieszkania wynajem, protokół zdawczo odbiorczy domu wzór doc, protokół zdania mieszkania, protokół przekazania mieszkania, protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania, protokół zdawczo odbiorczy mieszkania doc, protokół zdawczo odbiorczy wynajmowanego mieszkania, protokół zdania lokalu przez najemcę, protokół zdawczo odbiorczy mieszkania po zakończeniu najmu wzór, protokół zdawczo odbiorczy wynajmu mieszkania, protokół zdawczo odbiorczy mieszkania pdf, protokół zdawczo odbiorczy mieszkania sprzedaż, protokół zdawczo odbiorczy mieszkania sprzedaż doc. protokół przekazania nieruchomości po sprzedaży wzór, protokół zdawczo odbiorczy wzór pdf, protokół zdawczo odbiorczy mieszkanie, protokół przekazania mieszkania wynajem, protokół przekazania mieszkania wzór, protokół zdawczo odbiorczy wynajem, protokół zdawczo odbiorczy wzór, protokół zdawczo odbiorczy wynajem mieszkania, protokół odbioru mieszkania wzór, protokół zdawczo odbiorczy najmu mieszkania, protokół przekazania mieszkania sprzedaż, protokół zdawczo odbiorczy mieszkania na wynajem, wzór protokołu zdawczo odbiorczego mieszkania, protokół odbioru mieszkania od najemcy, protokół zdawczo odbiorczy nieruchomości, protokół przekazania mieszkania doc, protokół zdawczo odbiorczy domu wzór, protokół wydania mieszkania, protokół zdawczo-odbiorczy lokalu, protokol przekazania mieszkania, protokół zdawczo-odbiorczy wzór, protokół wejścia do lokalu wzór, protokół odbioru mieszkania wynajem, zdawczo odbiorczy mieszkania, protokół przekazania doc, protokol zdawczo odbiorczy mieszkania, protokół zdawczo odbiorczy po zakończeniu najmu, protokół przekazania lokalu, umowa najmu mieszkania word, protokół przekazania wzór, protokół zdawczo odbiorczy sprzedaż mieszkania, protokół zdawczo odbiorczy wzor, protokół zdawczo odbiorczy nieruchomości wzór, protokół zdawczo odbiorczy najem, wzór protokół zdawczo odbiorczy, protokół zdawczo odbiorczy domu, protokół przekazania dokumentów wzór doc, protokół przekazania mieszkania na wynajem, protokół odbiorczy mieszkania, protokół przekazania mieszkania po sprzedaży, zdanie mieszkania protokół, protokól zdawczo odbiorczy mieszkania, umowa najmu lokalu mieszkalnego doc, protokół zdawczo odbiorczy lokalu, wzór protokół zdawczo odbiorczy mieszkania, umowa najmu mieszkania doc, protokół zdawczo odbiorczy lokalu mieszkalnego, protokół zdawczo-odbiorczy lokalu mieszkalnego, protokół odbioru mieszkania najem, protokół przekazania wzór doc, umowa najmu protokół zdawczo odbiorczy, umowa najmu mieszkania protokół zdawczo-odbiorczy, sprzedaż mieszkania protokół przekazania, protokół odbioru lokalu mieszkalnego, protokół przekazania domu, protokol zdawczo odbiorczy mieszkania pdf, wynajem mieszkania protokół zdawczo odbiorczy, protokół odbioru mieszkania, protokół wynajmu mieszkania, protokół przekazania lokalu mieszkalnego, protokół przekazania nieruchomości, protokół zdawczo odbiorczy lokalu wzór, protokół zdawczo odbiorczy pdf, mieszkanie protokół zdawczo odbiorczy, protokół zdawczo odbiorczy doc.