Jak rozliczyć najem mieszkania? Jakie są podatki od najmu mieszkania? Jak rozliczyć dochody z najmu?

Najem mieszkania lub innej nieruchomości jest jednym z możliwych źródeł dochodów, z których przychody muszą być opodatkowane.

Właściciel wynajmowanej nieruchomości sam decyduje, czy potraktuje ten przychód jako efekt prowadzonej działalności gospodarczej czy też najmu prywatnego.

Jeśli wybiera najem prywatny, ma dwie opcje do wyboru. Może rozliczać się zgodnie z zasadami ogólnymi płacąc podatek w wysokości 18% (po przekroczeniu progu 85528 PLN – 32%) lub podatek 8,5% przy ryczałcie ewidencjonowanym (PIT28).

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Trzeba pamiętać, że wybierając rozliczenie ryczałtowe opodatkowujemy przychód i nie mamy możliwości odliczania żadnych kosztów takich jak remont mieszkania czy amortyzacja.

Przykład: jeśli czynsz najmu wynosi 2000 PLN, to przy ryczałcie ewidencjonowanym (8,5%) zapłacimy 170 PLN podatku.

2000 PLN  x 8,5% = 170 PLN

Podatek w stawce 8,5% jest odprowadzany od kwoty jaką wynajmujący otrzymuje z najmu mieszkania lub innej nieruchomości. Nie można jej obniżyć o koszty uzyskania dochodu. W takiej sytuacji należy zadbać o szczególną konstrukcję umowy najmu, w której wyraźnie określimy, że czynsz należny administracji oraz koszty eksploatacyjne pokrywa najemca.

W sytuacji gdy zaznaczymy w umowie najmu, że regulowanie czynszu administracyjnego i kosztów eksploatacyjnych leży po stronie najemcy, wydatki te nie staną się naszym przychodem i podatek ryczałtowy zapłacimy tylko od faktycznego czynszu najmu.

Przykład: jeśli czynsz najmu wynosi 2000 PLN,  a czynsz administracyjny 400 PLN, to przy ryczałcie ewidencjonowanym (8,5%) zapłacimy 136 PLN podatku.

2000 PLN – 400 PLN = 1600 PLN x 8,5% = 136 PLN

Nie możemy zapomnieć, że wybierając ryczałt jako formę rozliczenia podatku od najmu mieszkania, musimy zgłosić najem nie później niż do 20-go dnia następnego miesiąca, w którym uzyskaliśmy pierwszy przychód.

Przykład: jeśli pierwszy przychód z najmu mieszkania uzyskaliśmy  27-go marca, to najpóźniej do 20-go kwietnia powinniśmy pisemnie zgłosić najem do Urzędu Skarbowego. Jeśli tego nie zrobimy, do końca roku będziemy musieli rozliczać się na zasadach ogólnych, ponieważ nie ma możliwości zmiany formy rozliczania podatków w trakcie roku. Deklarację roczną, korzystając z formularza PIT28, musimy złożyć do Urzędu Skarbowego najpóźniej do 31-go stycznia następnego roku.

Od 1-go stycznia br. górna granica opodatkowania ryczałtem wzrosła ze 150 tys. euro do 250 tys. euro rocznych przychodów.

Zasady ogólne

Rozliczając najem mieszkania na zasadach ogólnych opodatkowujemy dochód, czyli możemy odliczyć koszty, ale stawka opodatkowania jest znacznie wyższa (18%, a od 85528 PLN 32%).

Kosztami mogą być na przykład wydatki związane z naprawami i bieżącą eksploatacją, zapłacone odsetki od kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup nieruchomości, amortyzacja, opłaty za media czy koszty związane z umeblowaniem i wyposażeniem mieszkania. Odliczane koszty muszą być prawidłowo udokumentowane.

Rozliczając najem mieszkania na zasadach ogólnych mamy możliwość uwzględnienia kwoty dochodu wolnego od podatku w wysokości 3 091 zł. Kwotę wolną można zastosować tylko jednokrotnie. Stawki podatku mające zastosowanie do dochodu z najmu to 18% i 32%.

Przykład: Wynajmujemy mieszkanie w styczniu. Otrzymując z najmu co miesiąc przychód w wysokości 1 500 PLN przy kosztach w wysokości 500 PLN nie zapłacimy podatku przez pierwsze trzy miesiące roku, uwzględniając kwotę dochodu wolną od opodatkowania (3 091 zł).

  • styczeń: 1 500 PLN – 500 PLN = 1 000 PLN dochodu
  • luty: 3 000 PLN – 1 000 PLN = 2 000 PLN dochodu
  • marzec: 4 500 PLN – 1 500 PLN = 3 000 PLN dochodu

Obowiązek zapłaty zaliczki na podatek dochodowy wystąpi w rozliczeniu kwietnia.

  • kwiecień: 6 000 PLN – 2 000 PLN = 4 000 PLN dochodu

Dochód obniżamy o kwotę wolną 4 000 PLN – 3 091 PLN = 909 PLN i mnożymy przez 18% stawkę podatku 909 x 18% = 164 PLN.

Zaliczkę w wysokości 164 PLN za kwiecień podatnik powinien zapłacić do 20-go maja. Rozliczenia najmu na zasadach ogólnych nie trzeba zgłaszać do Urzędu Skarbowego. Dochody z najmu wykazywane są w deklaracji rocznej do 30-go kwietnia następnego roku – formularz PIT-36.

W trakcie roku podatkowego zarówno osoby, które wybrały ryczałt, jak i ci którzy zdecydowali się na opodatkowanie przychodów na zasadach ogólnych, zobowiązani są do wpłacania zaliczek na podatek do Urzędu Skarbowego. Zaliczki miesięczne wpłacane są do 20-go dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczkę grudniową przy wyborze ryczałtu płaci się w terminie złożenia zeznania rocznego, a więc do 31-go stycznia.

Jeżeli wynajmowane mieszkanie znajduje się w Polsce, tutaj też musisz zapłacić podatek od przychodu z wynajmu. Nie ma tu znaczenia to, czy na stałe mieszkasz i podatki rozliczasz za granicą.