Termin płatności – jak go ustalić?

Termin płatności czynszu i zaliczek na poczet opłat eksploatacyjnych powinien uwzględniać oczekiwania i możliwości obu stron umowy najmu. Wynajmujący musi mieć możliwość wniesienia opłat administracyjnych i eksploatacyjnych w terminach wymaganych przez dostawców usług i administrację, natomiast najemca najczęściej oczekuje terminu wnoszenia opłat za wynajmowane mieszkanie, po otrzymaniu wynagrodzenia od pracodawcy.

Zwykle termin płatności opłat wynikających z umowy najmu, ustalany jest na początek miesiąca, co pozwala wynajmującemu i najemcy wywiązywać się ze swoich zobowiązań.