Ubezpieczenie OC dla wynajmującego

Jeżeli jesteś właścicielem nieruchomości przeznaczonej na wynajem, powinieneś bezwzględnie zadbać o ubezpieczenie mieszkania. Wynajmując posiadany lokal, nie masz możliwości poddawania go stałej kontroli. Bądź co bądź, będzie on zajmowany przez zupełnie obce osoby. Niezależnie od intencji może dojść do nie dających się przewidzieć sytuacji takich jak : zalanie łazienki, pożaru, włamania, kradzieży i innych. Ubezpieczenie OC dedykowane dla wynajmowanego mieszkania pozwoli Ci zabezpieczyć swój majątek niezależnie od jego wartości, powierzchni czy też wyposażenia.

Dlaczego warto wykupić OC dla wynajmującego (właściciela mieszkania na wynajem) ?

Atrakcyjna wysokość składki

Dopasowana do oczekiwań wysokość składek ubezpieczenia z pewnością nie stanowi obciążenia dla budżetu właściciela.

Uniwersalne ubezpieczenie

Będąc posiadaczem polisy OC jesteś chroniony bez względu na formę prawną umowy (najem, leasing, dzierżawa, użyczenie).

Ochrona właściciela

Posiadanie polisy OC gwarantuj Ci pełną ochronę wynajmującemu jako jednej ze stron zawartej umowy.

Gwarancja pokrycie kosztów

Polisa gwarantuje uregulowanie wszelkich kosztów związanych z koniecznością zatrudnienia rzeczoznawców lub ekspertów, a także pokrycie kosztów sądowych.

Odszkodowanie za zniszczenia

W przypadku powstania szkód, zarówno na elementach wyposażanie (meble, sprzęt), jak i elementach stałych właściciel otrzymuje odszkodowanie.

Komfort prowadzenie najmu

Dysponując zabezpieczeniem w postaci polisy OC zarządzanie najmem i radzenie sobie z ewentualnymi trudnościami jest zdecydowanie łatwiejsze.