Korzyści dla DEVELOPERÓW

Pomoc w przygotowaniu oferty dla inwestorów w nieruchomości

Zapewnienie profesjonalnej obsługi zarządzania najmem

Komercjalizacja niesprzedanych nieruchomości

Zwiększenie swojej konkurencyjności na rynku

Poszerzenie swojej oferty o nowe usługi

Uzyskanie wymiernych korzyści finansowych

Dlaczego warto z nami współpracować?

Od ponad 20 lat świadczymy kompleksowe usługi z obszaru zarządzania najmem nieruchomości. W ramach oferowanych usług gwarantujemy właścicielom nieruchomości przejęcie od nich wszelkich działań związanych z przygotowaniem lokalu do najmu, poszukiwaniem najemców, bieżącą administracją lokalem oraz zapewnieniem ciągłości najmu lokalu, co pozwala traktować kupione przez Państwa mieszkanie jako efektywną formę lokatę kapitału. Podejmując z nami współpracę, zyskujecie Państwo wiarygodnego partnera oraz możliwość poszerzenia swojej oferty o elementy skierowane do osób inwestujących w nieruchomości pod wynajem i tym samym zwiększenia jej atrakcyjności względem konkurencji.

Jak działamy?

Wszystkie działania prowadzi kompetentny, doświadczony zespół, zapewniający profesjonalną obsługę, co pozwala uniknąć typowych dla branży problemów i zagrożeń. Każdej zarządzanej nieruchomości przypisany jest indywidualny opiekun.

Zakres prac wykonywanych na tym etapie obsługi najmu nieruchomości może obejmować następujące działania:

 • kompletowanie i weryfikacja dokumentów
 • określenie grupy docelowej dla każdej z nieruchomości
 • pomoc w aranżacji i umeblowaniu mieszkania
 • opracowanie strategii poszukiwania najemców
 • zaplanowanie odpowiednich kanałów komunikacji marketingowej
 • przygotowanie odpowiednich materiałów reklamowych

Niezmiernie ważnym, kluczowym wręcz, elementem naszych działań, będzie poszukiwanie odpowiedniego, rzetelnego najemcy lokalu. Szczególną wagę zwracamy na wyselekcjonowanie najemców, którzy zagwarantują nam odpowiednią cenę i bezpieczny przebieg najmu nieruchomości.

W okresie poszukiwania najemcy wykonujemy:

 • weryfikację i optymalizację ceny najmu
 • przeprowadzamy kampanię promocyjną zgodną z zatwierdzoną wcześniej z klientem strategią
 • prezentujemy powierzone nam nieruchomości przez 7 dni w tygodniu
 • weryfikujemy potencjalnych klientów pod względem ich zdolności finansowych i sytuacji życiowej
 • skompletujemy wszelkie dokumenty niezbędne do podpisania umowy najmu
 • podpisujemy specjalnie przygotowane w tym celu umowy, zgodne ze wymogami i standardami zarządzania najmem
 • przygotowujemy szczegółowy protokół zdawczo-odbiorczy wraz z dokumentacją fotograficzną
 • wydajemy lokal najemcy

Na etapie bieżącej obsługi najmu lokalu najważniejsze jest zapewnienie regularnych, terminowych wpływów i płatności, a także sprawne podejmowanie interwencji w przypadkach wystąpienia różnych zdarzeń, nieprawidłowości, związanych z eksploatacją nieruchomości.

Bieżąca obsługa najmu nieruchomości to przede wszystkim:

 • regularne kontakty z najemcami
 • dbanie o terminowość płatności
 • rozwiązywanie problemów związanych z eksploatacją lokalu
 • przygotowywanie okresowych rozliczeń dla właścicieli nieruchomości
 • terminowe przeglądy instalacji itp.
 • wizyty kontrolne