Obrót nieruchomościami (sprzedaż / kupno nieruchomości pod wynajem)

Zarządzenie portfelem nieruchomości na wynajem czasami oznacza konieczność jego poszerzenia lub zredukowania. Wieloletnie doświadczenie w procesie obrotu nieruchomościami pod wynajem pozwala nam na szybkie i sprawne przejście przez wszelkie formalności związanie z jej nabyciem lub zbyciem. W ramach świadczonej usługi sprawdzamy stan prawny nieruchomości, prowadzimy negocjacje, przygotowujemy podpisanie umowy przedwstępnej. Dla inwestorów spoza Warszawy przeprowadzimy cały proces w ich imieniu bez ich fizycznej obecności w oparciu o stosowne notarialne pełnomocnictwa.