Umowę najmu zawieramy na czas określony 12 miesięcy.

Umowę najmu zawieramy na czas określony 12 miesięcy, bez możliwości wypowiedzenia.

Zgodnie z umową najmu i regulaminem najmu nie można wprowadzać samowolnych zmian w wynajmowanym lokalu.Jeżeli Najemca chce dokonać jakiejkolwiek zmiany, musi najpierw sprawę skonsultować z opiekunem mieszkania. Na wszelkie zmiany należy uzyskać pisemną tj mailowa zgodę.

Zgodnie ze zobowiązaniami wobec właścicieli lokali najemca musi do umowy najmu przedstawić zaświadczenie o zatrudnieniu / zaświadczenie o wysokości dochodów / inny dokument o dochodach.

Kaucja jest to kwota równa sumie jednomiesięcznych opłat na które składa się: czynsz najmu, czynsz administracyjny, zaliczka na media.