Usługa zarządzania najmem w Fiesta Zarządzanie Najmem Sp. z o.o. ma charakter kompleksowy.

Profesjonalna opieka nad nieruchomością obejmuje wszystkie czynności, o które powinien zadbać właściciel mieszkania przeznaczonego na wynajem.

Jeśli nieruchomość tego wymaga wspólnie z właścicielem ustalamy zakres niezbędnych prac dodatkowych, koniecznych do profesjonalnego przygotowania mieszkania do wynajmu, oraz przygotowania ciekawej prezentacji nieruchomości, która ma zwiększyć jej atrakcyjność w oczach klientów.

Dbamy o dokładną, rzetelną selekcję i weryfikację najemców, zawieramy bezpieczne umowy najmu, rozwiązujemy wszelkie problemy techniczne i eksploatacyjne; rozliczamy podatki związane z wynajmowanymi nieruchomościami.

Każdorazowo zakres profesjonalnej opieki nad wynajmowaną nieruchomością jest określany indywidualnie w zależności od potrzeb i oczekiwań klienta.

Nasze obowiązki w ramach usługi kompleksowego zarządzania najmem:

 • profesjonalne przygotowanie mieszkania do przekazania do zarządzania najmem,
 • przeprowadzenie rzetelnej selekcji i weryfikacji najemców,
 • przygotowanie i podpisanie bezpiecznej i kompletnej umowy najmu,
 • przekazywanie właścicielowi dochodu z najmu wraz z raportem,
 • regularna kontrola wynajmowanego mieszkania oraz najemców w trakcie trwania umowy zarządzania najmem,
 • opieka techniczna nad mieszkaniem, czyli kontrola i usuwanie wszelkich usterek,
 • kontrola i egzekwowanie płatności z tytułu umowy najmu oraz opłat administracyjnych,
 • w oparciu o stosowne pełnomocnictwo reprezentowanie właściciela wobec najemców, urzędów i instytucji w sytuacjach związanych z realizacją umowy o zarządzanie najmem;
 • analiza i optymalizacja wszystkich opłat związanych z użytkowaniem i najmem nieruchomości,
 • prawidłowe zakończenie najmu z końcowym rozliczeniem mediów i kaucji,
 • dostęp do panelu klienta online 24h/7 dni w tygodniu (m.in, rozliczenia i faktury w PDF).

Samodzielne zajmowanie się nieruchomością jest procesem czasochłonnym i złożonym.

Powierzając Fiesta Zarządzanie Najmem Sp. z o.o. opiekę nad wynajmowanym mieszkaniem, unikniesz większości błędów popełnianych przez właścicieli nieruchomości i jednocześnie zwiększysz dochody osiągane z zarządzanej przez nas nieruchomości.

Opłata za wykonywanie usługi zarządzania najmem jest pobierana tylko wtedy gdy nieruchomość jest wynajęta i nie powinna przekraczać 10% miesięcznego czynszu uzyskanego z najmu mieszkania. Opłata ta obejmuje wszystkie czynności związane z obsługą najmu, w związku z tym nie ma opłat np. za dojazd do lokalu.

Na początku współpracy, przy wprowadzaniu nieruchomości do najmu (sporządzanie protokołów zdawczo-odbiorczych, sporządzanie dokumentacji fotograficznej, sprawdzanie instalacji i stanu technicznego lokalu itd.) jest pobierana jednorazowa opłata startowa. Opłata ta nie jest związana z zarządzaniem nieruchomością i jest pobierana tylko przy pierwszej umowie najmu. Przy kolejnych umowach najmu i przy wprowadzaniu kolejnych najemców właściciel nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów.

Dlaczego warto skorzystać z profesjonalnej obsługi najmu?

Usługi Pośrednictwo Zarządzanie najmem
Przygotowanie bezpiecznej umowy najmu
Profesjonalna sesja zdjęciowa
Ekspozycja oferty w Internecie (najważniejsze portale poświęcone nieruchomościom)
Szczegółowa weryfikacja najemców na podstawie dokumentów
Depozyt kluczy i dokumentacji najmu (protokoły, zdjęcia)
Comiesięczne raporty rozliczeniowe
Obsługa techniczna nieruchomości (usuwanie usterek, np. cieknący kran)
Windykacja najemców

FAQ / W trakcie spotkań najczęściej pytacie państwo…

Nie, nie pobieramy prowizji ani przy pierwszej, ani przy kolejnych umowach najmu. Opłata za zarządzanie wynosi 10% i jest pobierana tylko wtedy gdy nieruchomość jest wynajęta. Na opłatę nie ma wpływu ilość umów najmu zawartych z kolejnymi najemcami w ramach realizacji umowy o zarządzanie najmem. Tak więc, na żadnym etapie zarządzania najmem mieszkań na wynajem nie pobieramy prowizji od właścicieli nieruchomości. (na początku współpracy jest pobierana jednorazowa opłata startowa).

Tak, nie powinno być z tym problemu. Wielu naszych klientów przekazało nam zarządzanie wynajmem swoich nieruchomości, przeprowadzając całą procedurę zdalnie. To, czego niezbędnie potrzebujemy do zarządzania wynajem nieruchomości to pełnomocnictwo, na podstawie którego będziemy mogli podpisywać umowy najmu i występować w państwa imieniu wobec urzędów i instytucji. Takie pełnomocnictwo można wstawić w najbliższym konsulacie lub u notariusza. Pełnomocnictwo to tylko jedna z kilku rzeczy, które potrzebujemy na początku współpracy. Dokładną listę i procedurę postępowania ustalamy w bezpośrednim kontakcie.

Tak, o ile jest to rozliczenie wg PIT28.

Dobór najemców to jeden z najważniejszych elementów przesądzających o skutecznym i stabilnym zarządzaniu najmem wynajmowanych nieruchomości. Poszukując najlepszych najemców, działamy dwutorowo. Przede wszystkim stosujemy wnikliwe procedury weryfikujące kandydatów na najemców. Każdy potencjalny najemca musi przedstawić nam swoją sytuację życiowo-zawodową, którą weryfikujemy zawsze w oparciu o dokumenty (aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków, wyciąg z konta za ostatnie 3 lub 6 miesięcy a w przypadku działalności gospodarczej PIT za ostatni rok). Oprócz wyżej wymienionych dokumentów najemca wypełnia kartę najemcy zawierająca pytania dotyczące np. miejsca zatrudnienia, zajmowanego stanowiska, firmowych i rodzinnych danych kontaktowych itp. Drugim niezależnym od ww. procedur sposobem na poszukiwanie sprawdzonych i odpowiedzialnych najemców jest wieloletnia współpraca z renomowanymi firmami z branży medialno-telewizyjnej, reklamowej, ubezpieczeniowej, finansowej, które współpracując z nami, poszukują dla swoich pracowników atrakcyjnych lokali w dobrym standardzie. Firmy te często gwarantują bezpieczeństwo i stabilność realizacji umów najmów swoich pracowników.

Tak, oczywiście. W oparciu o nasze ponad 20-letnie doświadczenie pomagamy ustalić optymalne ceny najmu nieruchomości, którymi zarządzamy. Podstawą strategii jest zasada mówiąca o tym, że nieruchomość nie może / nie powinna stać pusta bowiem miesiąc bez opłaconego czynszu najmu to straty, których nigdy już nie da się odrobić. Na cenę najmu nieruchomości wpływ mają następujące czynniki: lokalizacja, standard wykończenia, technologia i standard wykonania budynku, sąsiedztwo, pora roku itp. Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe elementy, staramy się wspólnie z właścicielami ustalić odpowiednią cenę miesięcznego czynszu najmu.

Wg nas czynsz za wynajmowany dom / mieszkanie / inną nieruchomość powinien być na poziomie gwarantującym bezpieczną ciągłość najmu. Tzn. powinien być z punktu widzenia najemcy atrakcyjny. Dla każdej nieruchomości wysokość miesięcznej opłaty będzie inna. Na rentowność i ekonomiczny sens wynajmowania nieruchomości należy patrzeć tylko w długiej perspektywie czasowej, np. 5 / 10-letniej. Przyjmując taki punkt widzenia strategicznie i ekonomicznie uzasadnione jest ustawianie czynszu najmu na poziomie odrobinę poniżej średnich cen rynkowych dla danego typu nieruchomości, ponieważ ciągłość najmu i tak zagwarantuje nam właściwy przychód i zadowalającą rentowność. Atrakcyjna cena w oczywisty sposób powoduje także większe zainteresowanie ze strony najemców, a co za tym idzie, umożliwia właściwy wybór tych najbardziej odpowiedzialnych partnerów do najmu. Taka strategia przesądza nie tylko o sukcesie finansowym, ale ma także niebagatelny wpływ na bezpieczeństwo najmu, ponieważ mamy realną możliwość wybierania (z wielu) najlepszych najemców.

Tak, oczywiście. Nasza firma zarządza najmem wszystkich typów nieruchomości. Zarządzamy wynajmem lokali z przeznaczeniem na sklepy, restauracje, wszelkich innych powierzchni komercyjnych, w tym także samych gruntów. Zajmujemy się profesjonalną opieką nad wszystkimi typami nieruchomości, które można wynajmować.

Tak, ale zdecydowanie w myśl zasady „lepiej zapobiegać niż leczyć”. Pośpiech przy podejmowaniu ważnych decyzji nigdy nie jest wskazany. A taką ważną decyzją jest przecież wynajęcie nieznanym ludziom naszego mieszkania lub domu. Więcej przeczytacie Państwo w naszych artykułach: