Wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą!
Preferowana godzina kontaktu:


wysyłając wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu uzyskania szczegółowej oferty

Wyślij zapytanie

wysyłając wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu uzyskania szczegółowej oferty

Masz pytania? Chcesz porozmawiać o zarządzaniu najmem? Zadzwoń: Dariusz Kłosiński +48 512 081 909

lub wypełnij formularz kontaktowy

Masz pytania? Chcesz porozmawiać o zarządzaniu najmem? Zadzwoń: Dariusz Kłosiński +48 512 081 909

lub wypełnij formularz kontaktowy

Polityka prywatności RODO

Zapewniając naszym klientom najwyższą jakość świadczonych usług, oraz działając w zgodzie z wymogami prawa, firma Fiesta ZN Sp. z o.o. wprowadziła politykę prywatności zgodną z zasadami wyznaczonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679, w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE RODO, deklarujemy że dane osobowe pozyskane od naszych klientów:

 • Są przetwarzane zgodne z prawem.
 •  
 • Przetwarzamy tylko te dane, które są nam niezbędne.
 •  
 • Dbamy o to by Twoje dane były aktualne, rzetelne, zgodne ze stanem faktycznym.
 •  
 • Zapewniamy poufność i bezpieczeństwo Twoich danych.

 

Klauzula informacyjna

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych ?

 

Administratorem danych osobowych jest Fiesta ZN Sp. z o.o. , z siedzibą w Warszawie, przy ul. Polnej 46 lok.4, adres mailowy do kontaktu w sprawie danych osobowych: iod@fiestazn.pl

 

Na jakiej podstawie prawnej, w jakich celach i jakie dane osobowe przetwarzamy ?

 

Dane osobowe zbierane  są w celu skutecznego wykonywania Umów Najmu i Umów o świadczenie usług zarządzania nieruchomościami pod wynajem, której stroną będzie administrator. Zbieramy następujące dane osobowe (podstawa prawna art. 6, 1b i art. 6, 1c):

 • dane identyfikujące osobę (PESEL, NIP, imię, nazwisko, dane z dokumentów tożsamości, nazwisko rodowe matki, imię ojca, imię matki, data urodzenia, obywatelstwo)
 • dane teleadresowe i adresowe
 • informacja o zatrudnieniu

 

Jak długo przetwarzamy dane ?

Dane przetwarzane będą przez czas trwania umowy, a po jej rozwiązaniu do czasu wygaśnięcia roszczeń.

 

Do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowania danych, które wynikające z przepisów prawa lub wynikają z obowiązku przechowywania dokumentów księgowych, dotyczących umów zawartych z Fiesta ZN Sp. z o.o.

 

Kto ma dostęp do Pani/Pana danych osobowych?

 

Dostęp do Pani /Pana danych będą mieć nasi pracownicy, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na naszą rzecz w zakresie koniecznym w celu wykonania umowy zarządzania najmem, a także strony umowy najmu zawierane przez Fiesta ZN Sp. z o.o.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców :

 • upoważnieni pracownicy i współpracownicy firmy Fiesta ZN
 • portale internetowe specjalizujące się w reklamie i obrocie nieruchomości
 • firmy zapewniające: usługi IT, usługi księgowe, usługi prawne i windykacyjne, usługi remontowo budowlane
 • biura pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz firmy zarządzające nieruchomościami
 • strony zawierające umowy najmu i umowy o zarządzanie nieruchomościami
 • na podstawie szczególnych przepisów prawa Urzędy Skarbowe i ZUS.

 

Prawa naszych klientów wynikające z RODO:

 

 • Prawo dostępu do danych i uzyskanie potwierdzenia czy firma Fiesta ZN Sp. z o.o., przetwarza Pani/Pana dane osobowe
 • Prawo do sprostowania danych
 • Prawo do usunięcia danych jeśli dalsze ich przetwarzanie wynika bezpośrednio z przepisów prawa
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

Polityka plików COOKIES znajduje się na tej podstronie -> ZAPOZNAJ SIĘ

Translate »