Wielu naszych klientów nie mieszka w Krakowie więc proponowana przez nas usługa obejmuje wszystkie czynności które powinien wykonywać właściciel krakowskiego mieszkania przeznaczonego do najmu.

Obsługa najmu długoterminowego (zarządzanie wynajmem) w Fiesta Zarządzanie Najmem Sp. z o.o.  jest skierowana do właścicieli krakowskich mieszkań, domów, lokali komercyjnych przeznaczonych do najmu.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty, a ponadto opiniami Klientów z Krakowa, którzy zdecydowali się nam zaufać.

Nasza oferta obejmuje

 • dobór (w oparciu o dokumenty) właściwych najemców gwarantujących stabilny najem
 • opieka dedykowanego do mieszkania opiekuna plus wsparcie Biura Obsługi Klienta
 • zawarcie bezpiecznej i kompletnej umowy najmu
 • sporządzenie szczegółowych protokołów zdawczo-odbiorczych
 • konsultacje w/s właściwego przygotowania mieszkania do zarządzania
 • przekazywanie właścicielowi dochodu z najmu (faktura / raport)
 • wizyty kontrolne podczas trwania umowy najmu
 • kontrolowanie stanu technicznego lokalu i organizacja usuwania awarii i usterek
 • egzekwowanie rozliczeń z tytułu umowy najmu, mediów, czynszu administracyjnego
 • reprezentacja właściciela wobec najemców, wspólnoty, spółdzielni, urzędów i wszelkich instytucji
 • zakończenie najmu wraz rozliczeniem mediów i kaucji najemcy
 • dostęp do panelu klienta online 24h/7 dni w tygodniu (m.in rozliczenia i faktury w PDF)

Warto rozpocząć współpracę

  Wysyłając formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu uzyskania szczegółowej oferty.

  Zarządzanie najmem w Krakowie

  Przede wszystkim bezpieczeństwo! Skrupulatny dobór i weryfikacja najemców to jedno z głównych zadań realizowanych w ramach umowy o zarządzanie. Zawieramy bezpieczne umowy najmu uzupełnione o protokoły zdawczo-odbiorcze, koordynujemy usuwanie wszelkich usterek i awarii związanych z eksploatacją mieszkania; rozliczamy podatki związane z wynajmowanymi nieruchomościami.

  Czasami gdy mieszkanie tego wymaga we współpracy z właścicielem określamy niezbędne prace dodatkowe konieczne do profesjonalnego przygotowania nieruchomości do najmu. Takie jak: remonty, malowanie, profesjonalne sprzątanie, home staging itd.

  Za każdym razem, indywidualnie z każdym klientem omawiamy szczegóły i zakres profesjonalnej obsługi najmu. Kluczowe są zawsze oczekiwania i potrzeby właściciela krakowskiej nieruchomości.

  10% czynszu najmu netto pobierane tylko wtedy gdy mieszkanie jest wynajęte to opłata za wykonywanie usługi zarządzania najmem. Kwota ta ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszystkie czynności związane z obsługą wynajmu. Nie ma opłat np. za dojazdy do lokalu. Nie ma opłat za podpisywanie kolejnych umów najmu z kolejnymi najemcami.

  Rozpoczynając, w ramach umowy o zarządzanie pierwszy najmem, (wtedy gdy są sporządzane protokoły zdawczo-odbiorcze, dokumentacja fotograficzna itd.) jest pobierana jednorazowa opłata startowa. Opłata ta nie jest związana z zarządzaniem nieruchomością i jest pobierana tylko przy pierwszej umowie najmu. Przy następnych umowach  najmu i przy wprowadzaniu kolejnych najemców właściciel nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów.

  Obsługa wynajmu nieruchomości jest procesem czasochłonnym i złożonym. Zawierając umowę z Fiesta Zarządzanie Najmem Sp. z o.o. prawdopodobnie unikniecie Państwo wielu błędów które najczęściej popełniają właściciele krakowskich nieruchomości a jednocześnie zyskacie szansę na większe bezpieczeństwo i dochody osiągane z zarządzanej przez nas nieruchomości.

  Dlaczego warto skorzystać z profesjonalnej obsługi najmu w Krakowie?

  Usługi Pośrednictwo Zarządzanie najmem
  Przygotowanie bezpiecznej umowy najmu
  Profesjonalna sesja zdjęciowa
  Ekspozycja oferty w Internecie (najważniejsze portale poświęcone nieruchomościom)
  Szczegółowa weryfikacja najemców na podstawie dokumentów
  Depozyt kluczy i dokumentacji najmu (protokoły, zdjęcia)
  Comiesięczne raporty rozliczeniowe
  Obsługa techniczna nieruchomości (usuwanie usterek, np. cieknący kran)
  Windykacja najemców

  Współpraca z Fiesta Zarządzanie Najmem to:

  Szeroka ekspozycja oferty

  Jako profesjonalna agencja najmu szybko i sprawnie znajdujemy bezpiecznych najemców przez odpowiednią ekspozycję ogłoszeń w Internecie.

  Systematyczne kontrole

  W czasie najmu regularnie kontrolujemy wynajmowane przez nas mieszkania i przesyłamy raporty do właścicieli mieszkań na wynajem

  Pełna dokumentacja

  Prowadzimy pełną dokumentację najmu zwierającą umowy, protokoły zdawczo-odbiorcze, karty najemców, fotografie, faktury i inne niezbędne dokumenty.

  Bezpieczna umowa najmu

  Stosujemy sprawdzoną i bardzo bezpieczną umowę najmu, która eliminuje ryzyko związane z kłopotliwymi najemcami.

  Autorski panel Klienta

  Właścicielom mieszkań na wynajem udostępniamy nasz autorski panel klienta z dostępem 24h/7 i dokumentacją oraz fakturami w PDF.

  Korzyści finansowe i wolny czas

  Dzięki skorzystaniu z naszych usług nie tracicie Państwo czasu na dodatkowe obowiązki związane z najmem i jego rozliczaniem.

  Zarządzanie najmem Kraków – przykładowe Opinie Klientów

  FAQ / W trakcie spotkań najczęściej pytacie państwo...

  Opłata za zarządzanie najmem pobierana jest przez Fiesta Z.N. tylko i wyłącznie wtedy, kiedy Państwa krakowska nieruchomość jest wynajęta. Wyliczamy ją na podstawie wysokości czynszu netto, czynsz netto jest to poziom czynszu najmu ustalony w umowie najmu, bez opłat administracyjnych i zaliczek na media. Opłata za zarządzanie ma charakter zryczałtowany dzięki czemu nie ma żadnych dodatkowych opłat administracyjnych, czy za dojazdy do lokalu, rozliczenia PIT 28 itp. Więcej na ten temat przeczytacie Państwo w naszym artykule w poradniku najmu zarządzanie najmem cena / cennik - ile kosztuje zarządzanie najmem?

  Z analizy krakowskiego rynku najmu mieszkań, korzystniejszym jest wynajem mieszkania umeblowanego bowiem 9 na 10 najemców poszukuje mieszkań podstawowo umeblowanych. W przypadku, gdy mieszkanie nie jest umeblowane istnieje większe prawdopodobieństwo wystąpienia pustostanu (okresu bez najemcy opłacającego czynsz najmu). Umeblowanie i wyposażenie mieszkania skróci czas oczekiwania na „bezpiecznego” najemcę. Należy również zastanowić się, jakiego wyposażenia oczekują najemcy. Na podstawie aktualnych krakowskich trendów, mieszkanie powinno być pomalowane na biało/szaro, oraz być urządzone w podstawowe meble w standardzie IKEA. Poprzez standardowe wyposażenie należy rozumieć niezbędny sprzęt AGD, łóżka, szafy, stół, krzesła, sofę itp.

  W interesie Fiesta Z.N. jest, aby Państwa mieszkanie zostało wynajęte w sposób bezpieczny, a zarazem w jak najkrótszym czasie. W znaczącej mierze czas oczekiwania na najemcę będzie zależny od wysokości czynszu najmu oraz standardu mieszkania. Na te dwa główne determinanty macie wpływ wyłącznie Państwo, dlatego zalecamy ustalenie czynszu najmu na adekwatnym poziomie do aktualnie panującej sytuacji rynkowej oraz odpowiednim przygotowaniu mieszkania do najmu. W przypadku mieszkań dobrze przygotowanych do najmu z rozsądnie wyznaczoną wysokością czynszu, od publikacji oferty handlowej Państwa lokalu do podpisania umowy najmu powinno upłynąć nie więcej niż 4-6 tygodni. Czas ten wynika również z selekcji potencjalnych najemców, których szukamy do momentu, aż będą oni spełniać nasze wewnętrzne kryteria i regulamin najmu.

  Ubezpieczenie mieszkania nie jest wymagane przez Fiesta Z.N., ale rekomenduje się polisę OC dla mieszkania przeznaczonego na wynajem tzw. “klauzula wynajmującego”. Polisa ma na celu chronić Państwa krakowski majątek na wypadek braku sprawności mediów i innych sytuacji kryzysowych. W przypadku najemcy, polisa ubezpieczeniowa (OC najemcy) jest obligatoryjna. Polisa z klauzulą dla najemcy chroni najemcę przed koniecznością zwrotu środków pieniężnych na wypadek potencjalnych, niezawinionych zniszczeń. Polisa najemcy obejmuje m.in. zniszczenia wyposażenia mieszkania np. sprzęt RTV i AGD, a także ścian, okien itp. Jeśli jest taka potrzeba Fiesta ZN pomaga w wystawieniu takich polis. Także Fiesta ZN w zakresie wykonywanej usługi posiada stosowne ubezpieczenie.

  Wielu z naszych klientów aktualnie mieszka lub tymczasowo przebywa poza granicą Polski, ale to nie jest przeszkodą, aby korzystać z krakowskiej usługi zarządzania najmem. Podstawowym celem Fiesta Z.N. jest skuteczna realizacja umowy o zarządzanie do którego to niezbędne jest pełnomocnictwo notarialne. W wielu przypadkach np. spółdzielnie mieszkaniowe i inne instytucje wymagają od Fiesta Z.N. pełnomocnictwa notarialnego okazywanego osobiście w oryginale. Jeśli planują Państwo dłuższy wyjazd za granicę, warto pomyśleć o skorzystaniu z naszej usługi już dzisiaj, wtedy wszystkie formalności załatwicie w Krakowie. W przypadku, gdy przebywacie już Państwo poza Polską możliwe są dwie dość proste drogi działania. W pierwszym przypadku należy skorzystać z pomocy polskiego konsula, konsul ma prawo wykonywać czynności notarialne. Drugą opcją jest skorzystanie z lokalnego notariusza, jednak wystawiony dokument nie będzie bezpośrednio możliwy do wykorzystania w Polsce, w tym przypadku konieczne będzie uzyskanie klauzuli apostille, która to poświadcza możliwość wykorzystania dokumentu w Polsce. Taka procedura gwarantuje, że wszelkie późniejsze sprawy związane z obsługą najmu zostaną wykonane przez naszą firmę bez zbędnych opóźnień i problemów.

  Wizyty kontrolne mają na celu weryfikacje wynajmowanego mieszkania pod kątem wywiązywania się najemcy z podpisanego regulaminu najmu i umowy najmu oraz sprawdzenia stanu technicznego wynajętego mieszkania. Staramy się aby pierwsza wizyta kontrolna miała miejsce po pierwszym miesiącu najmu, kolejna po kwartale, następna po kolejnych 6 miesiącach. Z każdej wizyty kontrolnej jest wysyłany do Państwa krótki raport z informacjami o przebiegu najmu.

  Opłata startowa jest to jednorazowy koszt ponoszony przez właściciela, płatna w momencie zawarcia pierwszej umowy najmu. Koszt ten jest rozliczany z pierwszej wpłaty najemcy by nie angażować finansowo właściciela na etapie podpisywania umowy o zarządzanie. Opłata ta, ma charakter jednorazowy wynoszący 100% miesięcznego czynszu, dlatego w przypadku zmiany najemcy właściciel nie ponosi kolejnej opłaty. W jednorazowej opłacie startowej zawarte są wszelkie działania związane z rozpoczęciem współpracy, sporządzeniem protokołów zdawczo-odbiorczych, marketingiem, przeprowadzeniem sesji zdjęciowej, promowaniem oferty na portalach poświęconych nieruchomościom, i wszystkimi innymi czynnościami zmierzającymi do zawarcia pierwszej umowy najmu, których koszt ponosi Fiesta Z.N.

  Saldo na dedykowanym koncie bankowym utrzymywane jest na wypadek wszelkich nagłych i drobnych awarii. Saldo ma za zadanie nie angażowanie właściciela do przesyłania drobnych kwot na ewentualne naprawy w mieszkaniu, które zostaną dokonane przez naszych krakowskich sprawdzonych i wykwalifikowanych fachowców. Wszelkie interwencje dotyczące napraw zleconych przez Fiesta Z.N. w pierwszej kolejności będą omówione z właścicielem.

  Poziom krakowskich cen za usuwanie wszelkich awarii i usterek jest niezależny od naszej firmy. Po naszej stronie występuje przede wszystkim zapewnienie sprawdzonego i wykwalifikowanego fachowca, który usunie usterkę z należytą starannością. Korzystamy ze sprawdzonych fachowców, którzy oferują swoje usługi w zbliżonych cenach do cen rynkowych, takie rozwiązanie przekłada się na stabilność i pewność wykonywanych usług.

  Priorytetem Fiesta Z.N. jest zadbanie z należytą starannością o Państwa interesy. Jednym elementów, który może zapewniać usługę “bezpiecznego najmu” jest prawidłowo i korzystnie dla właściciela sporządzona pod względem prawnym umowa najmu. Fiesta Z.N. w celu Państwa ochrony stosuje czasem (gdy jest to uzasadnione) umowę najmu okazjonalnego.

  Czynsz z pierwszego miesiąca najmu, będzie pomniejszony o jednorazową opłatę startową w wysokości 50% pierwszego czynszu, opłatę z tytułu zarządzania w wysokości 10%, oraz zgodnie z warunkami umowy o zarządzanie, zostanie zatrzymane saldo (w pełni zwrotne w momencie rozwiązania umowy) w wysokości 500 zł, które pełni rolę zabezpieczenia na poczet nagłych awarii w wynajętym mieszkaniu.

  Kraków i rynek nieruchomości - informacje

  Z roku na rok Kraków zyskuje miano coraz potężniejszej metropolii. Nowe inwestycje i możliwości przyciągają do stolicy małopolski nie tylko kreatywnych przedsiębiorców, ale także młodych ludzi, którzy chcą najpierw zdobywać wiedzę na krakowskich uczelniach, a w przyszłości rozwijać swoje kariery nad Wisłą. Ponadto liczne zabytki i niepowtarzalna atmosfera powodują, że tak jak na przestrzeni ostatnich lat tak i dziś Kraków to miasto będące największą turystyczną atrakcją Polski.

  Kraków - atrakcja turystyczna i ogromny potencjał rynku nieruchomości

  Nie ma wątpliwości co do tego, że Kraków to miasto, które cieszy się największym zainteresowaniem wśród turystów z Polski, jak i zagranicy, a potwierdzają to naturalnie rankingi, w których stolica małopolski od wielu lat plasuje się na samym szczycie. W 2016 roku Kraków odwiedziło ponad 12 milionów turystów - oczywiście do wzrostu o przeszło dwa miliony w stosunku do 2015 roku w dużej mierze przyczyniły się Światowe Dni Młodzieży, ale i tak wynik ten nie pozostawia wątpliwości co do tego, że Kraków to największa turystyczna atrakcja na mapie Polski. Niepowtarzalny, przyjazny dla turystów klimat Grodu Kraka oraz unikatowe zabytki jak np. Stare Miasto wpisane na Listę światowego dziedzictwa UNESCO, Kościół Mariacki z ołtarzem autorstwa Wita Stwosza, Zamek Królewski na Wawelu powodują, że z roku na rok Kraków cieszy się coraz większą popularnością, a władze miasta stają na wysokości zadania dbając o komfortowe warunki dla przyjezdnych.

  Podkreślając turystyczne walory Krakowa należy wspomnieć także o potencjale, który związany jest z wynajmem nieruchomości, zwłaszcza jeśli chodzi o opcje wynajmu krótkoterminowego. Turyści z kraju i zagranicy obecnie zdecydowanie chętniej decydują się na wynajem nieruchomości w atrakcyjnej lokalizacji, aniżeli było to w latach ubiegłych. Jest to po części trend, a z drugiej strony rozwiązanie korzystne pod względem ekonomicznym i dlatego krakowski rynek nieruchomości w reakcji na rosnące zainteresowanie rozwija się pod tym względem bardzo dynamicznie. Zaznaczyć należy również, że rozważając krótkoterminowy wynajem mieszkań i apartamentów właściciele powinni zadbać o standard nieruchomości, który winien być konkurencyjny w stosunku do ofert hoteli oraz zdawać sobie sprawę, że ta forma wynajmu cieszy się zainteresowaniem zwłaszcza w okresie wakacji co przekład się na nierównomierny rozkład zysków w skali roku.

  Kraków - metropolia i jeden z największych ośrodków akademickich w kraju

  Nie od dziś wiadomo, iż Kraków jest słynnym miastem studenckim. Dziesiątki uczelni i setki kierunków przyciągają żaków nie tylko z województwa małopolskiego, ale z całej Polski, a ponadto z zagranicy. Po ukończeniu studiów bardzo często młodzi ludzie chcą osiedlić się w Krakowie na stałe, zakładać swoje firmy i w Krakowie układać swoje życie, także zawodowe. Tak duży napływ studentów (ponad 150 tysięcy w roku akademickim 2014/2015) oczywiście korzystnie wpływa na rynek nieruchomości i w pewien sposób go kształtuje, a właściciele mieszkań usytuowanych w pobliżu popularnych krakowskich uczelni nie mogą narzekać na brak zainteresowania swoimi ofertami. Trzeba jednak zaznaczyć, że atrakcyjna lokalizacja to jedno, a zagwarantowanie odpowiedniego standardu nieruchomości na wynajem to drugie. To też właściciele nieruchomości, którzy chcą przeznaczyć je na wynajem powinni pamiętać o dostosowaniu mieszkań do potrzeb studentów, wyposażeniu mieszkania w podstawowe sprzęty gospodarstwa domowego oraz łącze internetowe. Ładne i doposażone mieszkanie zawsze bardzo szybko znajduję najemców, nawet jeżeli lokalizacja nie jest "wymarzona". Cenną wskazówką dla właścicieli nieruchomości w Krakowie jest też rozważenie przeznaczenia mieszkania pod wynajem pojedynczych pokoi. Obecnie bardzo wielu studentów chce skorzystać właśnie z takiej formy wynajmu przede wszystkim ze względów ekonomicznych, a tym samym jest to okazja dla właścicieli, którzy wynajmując pokoje czerpią dochód z kilku źródeł minimalizując ryzyko strat w wypadku pojawienia się niezbyt rzetelnych najemców.

  Rozwój, nowe inwestycje i korzystny wpływ na rynek nieruchomości w Krakowie

  Jak widać turyści i studenci kochają Kraków co przynosi korzyści nie tylko dla włodarzy miasta, ale również dla jego mieszkańców i inwestorów. Miasto rozwija się w szybkim tempie przyciągając przedsiębiorców, którzy chcą w stolicy małopolski prowadzić swoje interesy, a w konsekwencji Kraków jest kierunkiem atrakcyjnym dla osób poszukujących zatrudnienia. Wspomniane aspekty odbijają się bardzo pozytywnie na rynku nieruchomości, a zwłaszcza na rynku wynajmu mieszkań co powoduje, że właściciele muszą zmierzyć się z nowymi standardami, ale jednocześnie mogą liczyć na zainteresowanie swoimi ofertami.