Czym jest kaucja?

Podstawowym celem kaucji jest zabezpieczenie umowy najmu, obejmujące potencjalne zniszczenia samego lokalu lub jego wyposażenia, jak również koszty zużycia mediów (opłat eksploatacyjnych). Kaucja jest wpłacana przez najemcę wynajmującemu przy podpisaniu umowy najmu. W dobrze skonstruowanej umowie najmu muszą znaleźć się zapisy określające: wysokość kaucji, jej cel oraz procedurę zwrotu. W umowie najmu warto też określić co stanie się z kaucją gdy najemca będzie chciał opuścić lokal przed końcem umowy najmu. Jeśli umowa to ureguluje to wynajmujący będzie mógł np. potraktować kaucję czy też jej część jako karę za wcześniejsze rozwiązanie umowy. Jeśli natomiast kwestia ta nie zostanie określona to wynajmujący nie ma prawa potrącać żadnych kwot z kaucji z tytułu wcześniejszego oddania lokalu przez najemcę.