Kim jest najemca?

Najemca to osoba czasowo władająca nieruchomością, będąca stroną w ramach umowy zawartej z wynajmującym. Tak jak w przypadku wynajmującego (gdy weryfikujemy jego prawo do nieruchomości), tak i w przypadku najemcy powinniśmy dokonywać podobnej weryfikacji pod kątem jego stabilności finansowej, w kontekście bezpieczeństwa przebiegu najmu. Niezwykle ważne jest by najemca przed podpisaniem umowy najmu przedstawił w sposób wiarygodny swoją sytuację zawodową, a także osobistą. W naszej ocenie, głównie ze względów bezpieczeństwa, nie należy podpisywać umów najmu z anonimowymi najemcami. Najlepszym zabezpieczeniem wynajmującego jest odpowiedni dobór najemcy.